Organizacje pozarządowe
 

Przeglądają Państwo stronę archiwalną. Najnowsze informacje dostępne są na stronie bip pod adresem: http://bip.buczkowice.pl/6160 oraz na stronie urzędu pod adresem: https://buczkowice.pl/aktualnosci

 

1. Konkursy:

 

Wzory:

 

- Harmonogram realizacji zadania

- Oferta realizacji zadania

- Przewidywana kalkulacja kosztów

- Sprawozdanie

 

2017

 

Ogłoszenia:

 

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II w roku 2017

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017.

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2017.

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

 

Wyniki:

 

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II w roku 2017.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej w roku 2017.

 

2016

 

Ogłoszenia:

 

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 

Wyniki:

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III w roku 2016

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II w roku 2016

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

2015

 

Ogłoszenia:

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego III

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Pozalekcyjne zajęcia sportowe II 2015

- Odwołanie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- otwartego konkursu ofert  na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r

 

Wyniki:

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

2014

 

Ogłoszenia:

 

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa

- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu , przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym w roku 2014.

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r

 

Wyniki:

 

- Wyniki otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

- Wyniki otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym

Wyniki otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2013

 

Ogłoszenia:

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznastwa w roku 2013

Ogłszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Buczkowice, zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym - pozalekcyjne zajęcia sportowe

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013r

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013

 

Wyniki:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym - pozalekcyjne zajęcia sportowe

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na rok 2013

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2013

 

2012

 

Ogłoszenia:

  

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012

informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert  na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy buczkowice

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r

 

Wyniki:

 

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakreu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym - spotkania świąteczne - rok 2012

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2012

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym II na rok 2012

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym na rok 2012

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na rok 2012

  

  

Ogłoszenia:

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadanie z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym akcja letnia

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadanie z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym II edycja

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadania z zakrersu kultury, sztuki,ochronu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadanie z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym prowadzonych w formie zajęć sportowych

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadanie z zakresu wspirania i upowszechniania kultury fizycznej

- Ogłoszenie przeciwdziałanie patologiom społecznym

- Ogłoszenie akcja letnia -1

- Ogłoszenie 10 II edycja

 

3) Wyniki konkursów i uzasadnienia.

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym akcja letnia

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym II edycja

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zajęcia sportowe

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na rok 2011

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- Ogłoszenie wyników z dnia 22.04.2010r.

- Ogłoszenie wyników z dnia 26.04.2010r.

- Ogłoszenie wyników z dnia 21.04.2010r.

 - Ogłoszenie wyników z dnia 16.06.2010r.
akcja letnia

- Ogłoszenie wyników z dnia 16.06.2010r.
realizacje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

1) Program współpracy.

2) Sprawozdania dotyczące realizacji współpracy.

 

3. Konsultowanie projektów uchwał.

1) Informacja.

2) Projekty.

 

4. Wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Buczkowice

 

5. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1) Kluby sportowe.

2) Organizacje pozarządowe działajązce w formie stowarzyszeń

3) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

4) Pozostałe podmioty(c) Urząd Gminy Buczkowice