Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach:

1) Skład.

2) Regulamin.

 

2. Programy:

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Uchwała Nr XXXIX/204/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2.12.2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

- Uchwała Nr XXXIX/205/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2.12.2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

 

3. Działania:

1) Punkt konsultacyjny

2) Działalność podejmowana we współpracy ze szkołami.

3) Pozostała działaność.

 

4. Inne
(c) Urząd Gminy Buczkowice