Pozyskane środki z UE przez Gminę Buczkowice
PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BUCZKOWICE


Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach


Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce


Przebudowa ulicy Woźnej etap II oraz dróg gminnych z nią funkcjonalnie powiązanych w Buczkowicach


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach


Modernizacja krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach


Przebudowa dróg gminnych ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach


Rozbudowa drogi powiatowej 4404S przy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach


Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w gminie Buczkowice


Remont drogi gminnej ulicy Kaniowej w Buczkowicach


E – urząd Gminy Buczkowice


Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą -etap I i II


Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice


Przebudowa drogi powiatowej 1405S ul. Żywieckiej w Godziszce na odcinku od kościoła do cmentarza komunalnego


Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno – sportowych


Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rybarzowicach


Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole szkół w Kalnej


Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach


Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce


Modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce


Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach


Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową
istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice
przy ulicy Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia

przed po

Modernizacja budynku kina w Buczkowicach

przed po

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice

po

Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gmnie Buczkowice


Budowa miejsc odpoczynku w Rybarzowicach i Kalnej


Modernizacja dróg - budowa chodników

poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej

przed po

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
Domu Ludowego w Rybarzowicach

przed po

Modernizacja boisk sportowych Buczkowice
Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach

przed po

Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach
poprawa infrastruktury technicznej o znaczeniu transgranicznym

przed po

Modernizacja Remizy OSP
Bazy Kulturalnej w Buczkowicach

przed po

.:do góry:.(c) Urząd Gminy Buczkowice